Buitenhof 11 december 2016

De kloof tussen burger en elite: sinds Trump beheerst populisme het debat. Politici weten te weinig wat er leeft onder de bevolking. Of luistert de politiek juist te veel naar de burger?